SATS
SPRÅK 4
Veiledningsmateriale

Kartlegging av barns språk på helsestasjonen

Språkutviklingen de første leveårene legger grunnlaget for barnets senere utvikling. Helsesykepleier møter de fleste barn i disse betydningsfulle årene. Helsesykepleier er ansvarlig for å foreta systematiske karlegginger av barns språk på 2- og 4-årkonsultasjonene slik at de barna som trenger hjelp, kan få den tidligst mulig, se Helsedirektoratets retningslinjer. Kartleggingene danner grunnlag for en faglig vurdering av språket. Materialet er utviklet til bruk på helsestasjonen av helsesykepleier , SATS, til kartlegging av 2-åringers språk og SPRÅK 4, til kartlegging av 4-åringers språk.

Kartleggingsmaterialet

Veiledningsmaterialet