Om oss

Bente Hagtvet

Telefon: 416 01 990

Epost: b.e.hagtvet@isp.uio.no

Kontaktperson for:
SATS

Erna Horn

Telefon: 913 16 680

Epost: ernahorn@online.no

Kontaktperson for:
SATS
Språk 4

Astrid L. Dalin

Telefon: 952 09 315

Epost: astrid@dalin.no

Kontaktperson for:
Språk 4
Foldere til språkstøtte
Invitasjon til konsultasjonene